strona główna | kontakt 
 
   ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec, tel./fax: (17) 788-77-55
 
▪ O firmie
▪ Aktualności
▪ Ekologia
▪ Oferta
- woda
- ścieki sanitarne
- ścieki technologiczne
- odpady  niebezpieczne
- odpady inne niż niebezpieczne
- paliwa alternatywne
▪ Decyzje
▪ Kontakt
▪ Lokalizacja
▪ Laboratorium


ofirmie.html
 

EURO - EKO Sp. z o.o. została powołana w marcu 2000 r. do obsługi infrastruktury wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenie SSE EURO-PARK MIELEC. Spółka jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Posiada zezwolenie Nr 68 Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Większość eksploatowanego majątku została w ostatnich 5 latach zmodernizowana lub wybudowana od nowa i jest w dobrym stanie technicznym.

Działalność Spółki obejmuje:

 • dostawę wody;
 • odbiór ścieków sanitarnych;
 • odbiór ścieków
 • odbiór ścieków technologicznych;
 • odbiór ścieków przemysłowych;Kliknij aby powiększyć...
 • odbiór i przetwarzanie odpadów przemysłowych;
 • usługi w zakresie wykonawstwa i remontów instalacji przemysłowych.

Spółka poprzez sieć wodociągową dostarcza wodę głębinową ze Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowcu dla ponad 80 Przedsiębiorców działających na terenie SSE oraz w jej pobliżu. Od wszystkich odbiorców wody z terenu SSE oraz przyległych dzielnic odbierane są ścieki sanitarne i oczyszczane w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Aktualnie oczyszczamy około 3000 m3 ścieków na dobę przy maksymalnej zdolności oczyszczalni ponad 5000 m3/dobę. Do oczyszczania przyjmujemy także dowożone transportem samochodowym ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych z terenu miasta Mielca i okolic.

Spółka oferuje korzystne warunki odbioru i utylizacji ścieków sanitarnych z poza terenu strefy. Posiada odpowiedni sprzęt transportowy oraz wolne moce w oczyszczalni.

Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna wykorzystywana jest także do ostatecznego doczyszczania ścieków pochodzących z firm o bardzo zróżnicowanym profilu.

Oczyszczamy ścieki pochodzące z przemysłu:

 • elektromaszynowego,
 • elektrochemicznego,
 • spożywczego,
 • farmaceutycznego,
 • papierniczo-poligraficznego,
 • drzewnego i płyt wiórowych,
 • meblarskiego,
 • materiałów budowlanych.

Przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni oraz wykorzystywanie opracowanych przez placówki naukowe lub specjalistyczne jednostki ratownictwa chemicznego metod utylizacji ścieków przemysłowych pozwalają nam sprostać wymaganiom pozwolenia wodno-prawnego w zakresie jakości odprowadzanych ścieków.

Spółka eksploatuje także wybudowany na początku lat 90-tych neutralizator ścieków technologicznych wyposażony w zespół nowoczesnych urządzeń do chemicznej, temperaturowej i mechanicznej utylizacji ścieków stężonych. Pojemność zbiorników magazynowych, reaktorów i osadników przekracza 100 m3. Reaktory neutralizatora wyposażone są w urządzenia sterowania procesami chemicznymi oraz urządzenia pomiarowe.

Posiadamy dobrze wyposażone laboratorium oraz pracowników, którzy określają metody utylizacji, sprawują kontrolę nad przebiegiem procesów oraz sprawdzają wyniki utylizacji. Aktualnie utylizujemy ścieki (w tym niebezpieczne):

 • galwaniczne zawierające chrom,
 • myjące zawierające oleje,
 • odcieki ze składowisk,
 • emulsje z obróbki metali, oraz kilka rodzajów ścieków innych niż niebezpieczne.

W roku 2002 wdrożyliśmy, dającą bardzo dobre efekty, metodę utylizacji odpadów pochodzących z przeróbki drewna i produkcji płyt wiórowych. Jest to przyjazna środowisku, stosunkowo tania: termiczno-chemiczno-biologiczna metoda utylizacji ścieków zawierających duże ilości formaldehydu oraz innych płynnych substancji odpadowych z produkcji płyt.

Stosowane przez EURO-EKO technologie, zdyscyplinowanie oraz przestrzeganie przez dostawców ścieków określonych procedur spowodowało poprawę jakości odprowadzanych do odbiornika ścieków (średnie ChZT nie przekracza 50 mg/l a formaldehyd występuje w stężeniach poniżej 0.5 mg/l).

Spółka oferuje korzystne warunki odbioru i utylizacji ścieków technologicznych tak w zakresie posiadanych decyzji jak również proponujemy opracowanie metod oraz uzyskanie decyzji na neutralizację innych ścieków. Posiadamy odpowiedni sprzęt transportowy oraz wolne moce w neutralizatorze, którego obecne wykorzystanie nie przekracza 50%.

Spółka prowadzi także działalność w zakresie unieszkodliwiania poprzez składowanie niektórych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Eksploatujemy czterokomorowy, zadaszony zbiornik betonowy o pojemności około 5000 m3 przeznaczony do składowania odpadów stałych. Budowla posiada wewnętrzny drenaż umożliwiający usuwanie odcieków oraz system piezometrów, których eksploatacja potwierdza szczelność zbiorników. Objętość zbiorników dotychczas została wykorzystana w ok. 30 %.

Oferujemy odbiór z tereny SSE odpadów zawierających:

 • metale ciężkie,
 • cyjanki,
 • szlamy z obróbki metali,
 • popioły,
 • odpady z farb i lakierów,
 • kleje i szczeliwa,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • osady poneutralizacyjne, oraz inne, na które posiadamy decyzje.

W związku z dostosowywaniem polskiego prawodawstwa do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej od 01-01-2002 r. wszedł w życie pakiet ustaw o ochronie środowiska. Ustawy te zobowiązują przedsiębiorców do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska a więc stworzony został nowy segment na rynku zbliżonym do działalności EURO-EKO. W ramach tych nowych uwarunkowań proponujemy przedsiębiorcom działającym na terenie SSE EURO-PARK Mielec kompleksowe rozliczenie ustawy opakowaniowej. Oferta nasza obejmuje:

 • odbiór makulatury,
 • rozliczenie poziomów recyklingu.

Naszym nowym przedsięwzięciem wykorzystującym ustawy o ochronie środowiska są działania mające na celu uruchomienie produkcji paliw alternatywnych z odpadów.

Oprócz względów ekonomicznych przedsięwzięcie zapewni utylizację ponad 2000 ton/miesiąc odpadów z terenu SSE w Mielcu a więc zwiększy atrakcyjność tego terenu.

Jesteśmy także otwarci na inne propozycje w zakresie szeroko pojętej, ochrony środowiska.

 
 
Copyright© 2008 by EURO-EKO